Nakladatelství FRAUS – www

Sexuální výchova. Osobní bezpe ... a dopravní značení - sportovní ochranné pomůcky Násilí v sexualitě příčiny a formy sexuálního zneužití ...

Jak využíváme sexuální energii? Sedm stupňů Jakubova žebříku

Jakubův žebřík nám ukazuje na jakém vývojovém stupni se z hlediska zpracování sexuální energie nacházíme. Jednotlivé vývojové stupně nelze přeskočit.

Sexuální zneužívání | Dětské krizové centrum

Sexuální zneužívání. Za sexuální zneužívání považujeme jakékoliv nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu či chování, které sleduje ...

Sexuální zneužívání v dětství: Které celebrity mají hrůzný zá

Pohlavní zneužívání dětí je závažný celospolečenský problém, který se nevyhýbá ani těm nejslavnějším. Například Teri Hatcher, Michael Jackson i ...

Založit nový blog |

- Tvoje webová stránka ... Nemusíte se registrovat, pokud máte přihlašovací jméno z jiných služeb Jyxo nebo Nova (např.

ABECEDA SEXU: sexuální polohy - Kachnička

Desítky návodů sexuálních poloh pro zpestření Vašeho milostného života, včetně podrobných popisů a erotických ukázek. Šokujte svého partnera ...

Zoofilie -žádostivost člověka a trápení zvířat - Gnosis9.net

Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání. Klimatické změny, příroda, životní styl, spiritualita, apokryfy, záhady.

ABECEDA SEXU- sexuální polohy

ABECEDA SEXU: sexuální polohy Desítky návodů sexuálních poloh pro zpestření Vašeho milostného života, včetně podrobných popisů a ...

Sexuální výchova - Výchova ke zdraví

Sexuální výchova. Nejen rodina, ale i škola, má zájem o co nejkomplexnější přípravu žáka do reálného života. Mediální kampaň v roce 2010 byla ...

Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí - Šance Dětem

Sexuální zneužívání bývá v odborné literatuře označováno jako syndrom CSA (z anglického Child Sexual Abuse) a je součástí takzvaného syndromu ...

PF03 - pedofilie, boylove, girllove

Co je pedofilie, boylove, girllove. Vztah pedofilní orientace a reálného života. Problémy související s pedofilií. Pomoc lidem s pedofilním cítěním.

Sexuální zneužívání » Zneužívání v rodině

Jaký je vztah mezi sexuálním zneužíváním mezi sourozenci a dalšími formami týrání? Sexuální zneužívání mezi sourozenci znamená zneužití moci a ...

Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém ...

Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů Rozsah, formy, aktéři, řešení Alena Křížková

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům ...

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům . Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony.